Translate

11 Ağustos 2014 Pazartesi

AMAZONLAR - BALIKESİR - ASLAR
Antiope'nin kaçırılışı : Theseus ve Pirithous ile - MÖ.480 ,Vazo

Amazon Antiope'nin kıyafetleri kürk-pantalon....


"Amazonlar genelde Pers kıyafetleri ile resmedilir....." 
Yanlış info! 


Doğrusu:
"Kürk ve pantalon Türklere mahsustur ve 
Amazonlar İskit ve Kimmer soyundandır ve Türk'tür."

....


"Balıkesir'in eski adı Karesi imiş. Aslında Karesu olmalıdır."


Adını bölgede akan ve Homer'in İliada'sında geçen 
Karesu (Καρήσου) çayından almıştır. 
Yeni nehrin orijin ismi Türkçe Karasudur.

Homer, bölgede Assu (Ἄσσον) adlı çayı da zikr edir. 
Bu çaylar Gargar (Kaz) dağı çevresinde akırlar. 
Gargar dağı Zeus'un mekanıymış. Zeus bu dağdan 
Troya Savaşı'nı seyredermiş. Strabon'un verdiği 
bilgilerden belli olur ki, 
Balıkesir, İzmir bölgeleri 
ta eskilerden Amazon boyları olan 
Gargar ve Aslar tarafından meskun olunmuşlar. 
Ve bölgedeki bir çok antik coğrafi adları onlar vermişler."

"AS ön türkcədə yüce, büyük anlamına gəlir."


Elşad Alili
Türkolog - Azerbaycan"Daha eski Hitit kaynağında Karasuw (kara-suv) diye geçer"

Firudin Ağasıoğlu (Celilov)
Dil bilimci/Türkolog- Azerbaycan
Peki nasıl anlatılıyor?
Balıkesir ili, adını merkezindeki Balıkesir şehrinden almaktadır.
 İlin eski adı Karesi olup, 24 Ekim 1926 tarih ve 4248 sayılı Kararname ile Balıkesir olmuştur.

[-Erol Tuncer (2002). "Osmanlı'dan günümüze seçimler, 
1877-1999". Toplumsal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı]


Balıkesir kelimesinin kökenine dair çeşitli rivayetler mevcuttur. Roma İmparatoru Hadrianus, Balıkesir şehri çevresinde sahip olduğu bir bölgede avcılık yaptığı için Adriyanutere lakabını almıştır. Ardından yine burada bir şato yaptırmıştır. 
Bu şatonun adı Paleo Kastro olarak bilinmektedir. 
Balıkesir adının bu kelimeden geldiği düşünülmektedir.

[-İsmail Hakkı Uzunçarşılı (2000)]
Paleo Kastro 'nun anlamı ise Eski Hisar 'dır.[M. Orhan Bayrak (1979). "Türkiye tarihi yerler kılavuzu". Remzi Kitabevi]


Bazı kaynaklar Balıkesir kelimesinin Balak Hisar veya Balık Hisar kelimelerinden geldiğini söylemektedir. Eski Türkçede balık kelimesi şehir anlamına geldiği için Balık Hisar kelimesinin anlamı Hisar Şehri 'dir. Fakat Balıkesir il merkezinde hisar veya harabe yoktur. Ayrıca Balıkesir şehrinde Hisariçi Mahallesi bulunmaktadır.

[ İsmail Hakkı Uzunçarşılı (2000)]


Bir rivayete göre bölgeye akın yapan Pers hükümdarı 
Balı-Kisra'dan gelmektedir. Bazı kaynaklara göre ise balı çok, 
güzel anlamına gelen Bal-ı Kesr kelimesinden 
türediği belirtilmektedir.

[Balıkesir Belediyesi.]


Yeni ortaya atılan bir teze göre ise, Bağıkesir 'den geldiğine yöneliktir. Zira 17. yüzyıla değin şehir merkezinde en önemli tarım faaliyetinin bağcılık olduğu Balıkesir kadı sicilleri ve tereke kayıtlarından doğrulanmaktadır.

[Bülent Özdemir, Zübeyde Güneş Yağcı (2007). "Osmanlıdan Cumhuriyete Balıkesir". Yeditepe Yayınevi] 
KARESİ/KARASU/KARASUW ve AMAZONLARIMIZ

COĞRAFYA İLE İNSAN İSİMLERİ , 
AĞIZLARA GÖRE VEYA 
BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLİNCE, 
TARİH NASIL DA BİR HAL ALIYOR DEĞİL Mİ?


Amazons in pants- Turkic