Translate

20 Ocak 2014 Pazartesi

HAKKARİ/İSKİT/ORTA ASYA - TÜRKLERDE BALBAL/TAŞBABA
Soldan sağa:
*İskit (çizimler), MÖ. 600-300 , Ukrayna
*Hakkari Taş Steller , MÖ.2000
*Orta Asya Türk Taşbaba 6.-7.yy, 


From left to right:
*Collection of drawings of Scythian stelae, ranging from c. 600 BC to AD 300, Ukraine
*Hakkari Stel, 2000 BC ,Turkey
*Central Asia Turkish Baba, 6th-7th c AD, 


.......


Veli SEVİN 
BELLETEN, 243, Cilt: LXV - Sayı: 243 - Yıl: 2001 Ağustos

1998 yılında Hakkari kent merkezindeki Ortaçağ Kalesinin kuzey etekleri üzerinde 13 adet taş stel bulundu. Yükseklikleri 0.70 m. ile 3.10 m. arasında değişen bu stellerin yalnızca bir yüzleri işlenmiştir. Stellerden 11 tanesinde suspansuar (codpiece) giyimli çıplak erkekler resmedilmiştir. Bellerinde enli bir kemer vardır. Bunun üzerine daima aynı türde bir hançer asılıdır. Figürler her iki ellerinde bir kap tutarlar. Bunun deriden bir tulum (skin) olduğu anlaşılır. Steller üzerinde, çok sayıda balta, hançer, bıçak ve mızrak gibi madeni silahların yanında, dağ keçisi ve geyik gibi yabani hayvan ile insan figürlerine yer verilmiştir. Yurt tipi bozkır çadırlarının varlığı dikkat çekicidir. Stellerden ikisi farklı özelliktedir ve kadınlara ait oldukları sanılır.

Hakkari stelleri farklı yerel ustalarca ve fakat belli ikonografik kurallar göz önünde bulundurularak yapılmışlardır. Bunlar çadırlarda yaşayan güçlü bir yönetici sınıfa (ruling elite ) aittir.Yanlarındaki balta ve hançer gibi silahların tipolojik özelliklerinden M.Ö. 2. binyılın ikinci yarısı içlerine ait oldukları anlaşılmaktadır.

Bu türlü taşlar eski Anadolu ve Yakın Doğu’da fazla görülmezler. Buna karşılık M.Ö. 3. binyıldan M.S. 12.yüzyıla kadar geçen uzun sürede Avrasya steplerinde yüzlerce örnekle temsil edilirler. Özellikle, aralarında uzun bir zaman farkı olmakla birlikte, Orta Asya’ nın Göktürk dönemi anthropomarf mezar taşları ile her iki elde tutulan bir kap nedeniyle yakın ilişkiler kurmak mümkündür.


BELLETEN, 243, Cilt: LXV - Sayı: 243 - Yıl: 2001 Ağustos // ayrıntılı: LİNK


...
in Russian language about Turkish stels:
İSKİT TAŞBABA MÖ. 5.yy / Man statue. Scythians. 5th century BC - Archaeological museumof the Archaeology institute NAS of Ukraine.

***"Zwischen dem bosporanischen Reich und den Skythen der Krim bildeten sich im 2.Jh.v.Chr.enge Verbindungen, die durch dynastische Ehen swischen den Vertretern der beiden Staatenbildungen untermauert wurden.

So heiratete Kamnasarya, eine Köningin von Bosporos, einem adligen Skythen namens Argotas. Senamotis, die tochter des Skythenkönings Skiluros, nahm sich den Bosporaner Herakleides zum Mann.

Der gemeinsame Hauptfeind von Skythen und Bosporaner, dessen Druck die bisherigen Gegner zur friedlichen Koexistenz brachte, waren anscheinend die benachbarten sarmatischen Stämme."


Mithradates VI.Eupator, der Bosporos und die sarmatischen Völker
Olbrycht Marek J.

Eski Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili'nin Annesi Prof. Dr. Giuli Alasania “Gürcüler ve İslâm Öncesi Türkler"kitabında Gürcü Arşivlerinde ki çok ciddi belgelere dayanarak İskitlerin Türk olduğunu net bir şekilde ifade ediyor.

Ayrıca kitapta İslâmiyet’i kabulden önceki Türk-Gürcü ilişkilerini ele alıyor ki, bu sahada yapılan çalışmaların ilki diyebiliriz. Gürcü tarihinin eski oluşunu ve istikrarlı alfabesini göz önüne getirirsek, Orta Asya Türk tarihi için Çin kaynakları ne ifade ediyorsa, Kafkas bölgesi için Gürcü kaynakların aynı değerde olduğunu anlarız. Eserde Gürcülerin Hunlarla, Hazarlarla, Kıpçaklarla, İskitlerle ilişkileri anlatılıyor.

İskitlerin Türk olup olmadığı tartışmasında, Gürcü kaynaklarında çok önemli bilgiler var; Gürcüler İskitleri Türk kabul etmişlerdir. 

“Gürcüler ve İslâm Öncesi Türkler” için 300 dolayında Gürcüce ve Rusça kaynak kullanıldığını söylersem çalışmanın ciddiyetini her hâlde anlatmış olurum................/ BASIN
Giuli Alasania, Gürcüler ve İslam Öncesi Türkler
Çev. Nanuli Kaçarava- Karen Yayınları, Trabzon-2013

Turgay KABAK.............. / LİNK

Scythian kamennaya baba from Ol'chovcik Oblast Doneck (Tachtay) Height 26.4 ,n. (0.67m.) A helmet, short sword and whip hanging from the belt are recognizable from the front, armed warriors with neck rings.
 (for image link:)
İSKİT TAŞBABA MÖ.5.yy, And Kadehi ile

// SKYTHEN SİND DİE TÜRKEN
// İSKİTLER TÜRKTÜR
// SCYTHIANS ARE THE TURKS