Translate

20 Ocak 2014 Pazartesi

KUMAN-KIPÇAK TAŞBABA / TAŞNİNETAŞNİNE - KUMAN-KIPÇAK...Şapkaya dikkat!Otacı olan şaman kadınların elinden "doktorluğu""bilgiyi" almak için; kadınları aşağılamak için; erkek egemen toplumun baskısı ile üretilen cadılık...(ilgili yazı)

Kazak - Amazon/Taşkadın Heykeli


"Osmanlı döneminden sonra, Türkler Balbalların şeklini , Baştaşı /Ayaktaşı olarak müslümanlığın etkisinde kalarak değiştirmişlerdir. Aynı zamanda Baştaşı türbanla taçlandırılmıştır. İslamın, balbalları mutasyona uğrattığını düşünüyorum."

"Biz bu heykellerin, şaman inançları sırasında Türk halkına ait olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz....""Taş broads" veya bugünkü durumu "Balballar."
/ / Zap. İth. Tarihi ve Eski Eserler Derneği, Cilt XXXII Odessa. Odessa: 1915.
*Rusça kitaptan (google) çeviridir....

*Н.И. Веселовский
Современное состояние вопроса о «Каменных бабах» или «Балбалах».
// Зап. Имп. Одесского Об-ва Истории и Древностей, т. XXXII. Одесса: 1915. Отд. оттиск: 40 с. + 14 табл.________________________