Translate

1 Ocak 2014 Çarşamba

HEYERDAHL, ODİN, TÜRK
THOR HEYERDAHL ;
Odin'in Türk olduğunu söyleyen İskandinav bilim adamı ; 
Norveç'te ulusal kahraman ilan edilen , Deniz Harpokulu Eğitim Gemisi'ne ismi verilen kişi...


Kitabı "Jakten på Odin" (The search for Odin, Thor Heyerdahl, Per Lillienström, J. M. Sternes Förlag, 2001), sadece Norveççe yayınlandı, İngilizcesi basılamadan vefat etti.

Kitap yayımlanınca büyük tartışma yarattı. Heyerdahl ve taraftarları arkeoloji, tarih, yer adları, dilbilim (lingvistik) ve kökenbilimi (etymologi) metotlarından yararlanarak bilimsel bir araştırma yaptıklarını öne sürerken, karşıtları bu araştırmaya "pseudo (uyduruk)" araştırma adını taktılar. 

Dilbilimci Even Hovdhaugen, Kuzey uzmanı Else Mundahl, din tarihçisi Gro Steinsland, arkeologlar Christian ve Anne Stahlberg ortak bir eleştiri yazarak Profesör Thor Heyerdahl ve heyetinin yazdıklarının modern din tarihi araştırması ve kökenbilimle ilgisiz kurgular olduğunu, onların yeterli arkeolojik metot bilgilerinin olmadığını, gerekli arkeolojik donanıma sahip olmadıklarını, İzlanda masallarını 1600'lü yıllarda olduğu gibi baştan sona doğruymuş gibi okuduklarını savundular. 

Vardıkları sonuç şuydu: 
"Bu yapıt ne araştırmadır, ne de modern verilere dayalı bilgi kitabıdır."


Thor Heyerdahl ve ekibi kitapta ; 
"Biz Avrupalılar yazı dahil pek çok kültürel unsuru Türklerden aldık ve medeniyetimizi bunun üzerine inşa ettik" diyordu...

İşte kanlarını donduran sonuç buydu ....


M.Turgay Kürüm
Araştırmacı Yazar


________________


Thor Heyerdahl'ın M.T.Kürüm'e yazdığı mektup: 


"Futhark " alfabesi M.S. 3. yüzyıl ile 17. yüzyıl arasında , Kuzey Avrupa Germen halkları arasında (İsveç, Norveç, Danimarka) kullanılan bir alfabedir.Yoğunluğu İsveç ve Norveç'de olmak üzere Avrupa da 3500 kaya yazıtının, bu alfabe ile yazıldığı kabul edilmiştir.

Bu makalenin konusu, diğer adıyla "Rün (1) " alfabesi de denilen "Futhark" alfabesinin, aslında Türk (2) asıllı GÖKTÜRK (3) alfabesi ile aynı temelden kaynaklandığını dikkatinize sunmaktır. 

FUTHARK ALFABESİNİN GİZEMİ: 


Kylver Kayası - Stanga Gotland İsveç


Mojbro Kayası - Uppland İsveç


Istaby Kayası - Blekinge İsveç


_____________


He was on the trail of Odin (Wotan), the Germanic and Nordic god of the mythologies of the early sagas. According to Snorre, the Icelandic author of the Nordic Sagas, who wrote in the 13th century, Odin was supposed to have migrated from the region of the Caucasus or the area just east of the Black Sea near the turn of the first century AD. Thor wanted to test the veracity of Snorre and, consequently, organized the Joint Archaeological Excavation in Azov, Russia in 2001.

Thor Heyerdahl's Final Projects
Azerbaijan International, Summer 2002: 


_____________________The famous Norwegian anthropologist Thor Heyerdahl led the first archaeological expedition to Easter Island in 1955-56. In 1962 he gave a series of lectures to the Swedish Society of Anthropology and Geography in Stockholm. His lectures can be read in his book, Sea Routes to Polynesia.

Quoting from the text of the lecture on the Statues, he says, "at some unidentified date prior to AD 380, the first settlers landed on Easter Island, and found a verdant island covered by trees, shrubs, and palms." He proved this to be true from the extensive pollen samples taken from the crater lakes with the aid of 26 feet long cores from the sediments

His excavations proved that there were 3 separate epochs in the History of Easter Island, which the archaeologists have named Early, Middle and Late Periods. In the Early Period there was no production of giant statues, only altar-like elevations of very large, and most precisely cut and joined stones, which were erected with their facades towards the ocean, and a sunken court on the inland side. They were astronomically oriented, and constructed by highly specialised stone masons who studied the annual movement of the sun and in their religious architecture.

Not until the Second Period were the well known Giant Statues quarried and placed on the platforms. The archaeologists believe that during this period, around AD 1100, the Birdman Cult arrived and marked the commencement of the raising of the large ancestor statues. During a period of less than 6 centuries, more than 600 giant ancestor statues were carved from the quarries on the slopes of Rano Raraku after the forests had been cleared. 


Thor Heyerdahl - The Statues of Easter Island:


Birdman Cult
AKU AKU - THOR HEYERDAHL 


_______________Snorri Sturluson, around 1220- 1240, gives the following account:

"The country east of the Tanaquisl in Asia was called Asaland, or Asaheim, and the chief city in that land was called Asgaard. In that city was a chief called Odin (Vodin/Wodan), and it was a great place for sacrifice. [...] People sacrificed to Odin and the twelve chiefs from Asaland, and called them their gods, and believed in them long after."

"Afterword to Gylfi's Mocking
But the ASA set them now to talk, and take their rede and call to minde all these tales that were told him, (Gylfi) and give these very same names, that are named before, to the men and steads that were there; for the sake that when long times pass by, men should not doubt, that those ASA of whom these tales were now told, and these to whom the same names were given, were all one.

Then was there (one) called Porr, and he is ASAPORRi the old one he is ÖKÜPORR, and to him are given those great deeds that EKTOR, wrought in TROJA; but men think that the TYRKS, have told about Ulyxes, and have called him Loki, because the TYRKS were his greatest foes." 

"Priamus king of Troja was a great lord over all the TYRKISH host..."


The Prose or Younger EDDA - by SNORRI STURLUSON 
translated from the old NORSE by George Webbe Dasent, Stockholm,1842 ; 

NOTE: 

*Tror (Thor), alleged son of Priamos's daughter Troan (Turan) and (Aga) Memnon.

* As / Asas people is also called as Alan's (Alanlar= Turks), they lived by the Van and Azov Lake, they are realeted with the Urartians. (YNGLINGA SAGA) The Urartian language seems unrelated to Semitic nor Indo-European. Urartian is a ergative-agglutinative language, like Sumerian, Hurrian (later Urartian), Turanian-Turkish languages. Urartu was finally destroyed in either 590 BC or 585 BC. Armenians today often claim that they are Urartians. In fact the Indo-European Armenians came to power on the waves of invasions. After the kingdom of Urartu had been destroyed, Armenians came to dominate the Urartian territory. At the same time, they absorbed parts of the remaining Urartian culture. In that sense the Armenians are the successors of the Urartians, but ethnically and linguistically they are the descendants of Indo-European invaders.


__________"3-17. yüzyıl arası Futhark veya Rünik alfabesi: Kuzey Avrupa Germen halkları arasında (İsveç, Norveç, Danimarka) kullanılan bir alfabedir.Yoğunluğu İsveç ve Norveç‟de olmak üzere Avrupa da 3500 kaya yazıtının, bu alfabe ile yazıldığı kabul edilmiştir. Gerek Gôktürk diye anılan Türk kavmi, gerekse de Kuzey Avrupa Germen kavimleri bu temel alfabeden yararlanarak kendi yazı sistemlerini kurmuşlardır. Bu alfabenin Gôktürk alfabesi ile aynı temelden kaynaklandığı ispat edilmiştir."


Türk Tarih Kronolojisi / Şevket Koçsoy
Türkler-Cilt- 01 İlk Çağ - TTK Yayını -


....

"Doğudan Baltık bölgesine hareketin bir başka delili ise, Göktürk alfabesinin hemen hemen aynının kullanıldığı „Futhark‟ abecesi ile yazılmış taşların İskandinavya bölgesinde bulunmuş oluşudur."


Türk-Slav İlişkilerinin Başlangıç Dönemleri Üzerine  
Osman Karatay 
Türkler-Cilt 02- İlk Çağ - TTK Yayını -.....

"Bu bilgilerin ışığında Türklerin bugünkü Doğu Anadolu, Azerbaycan ve Kuzey Kafkasya‟yı içine alan coğrafya içerisinde MÖ. 3500‟den daha önceki bin yıllarda var olduğunu rahatlıkla düşünebiliriz.

Bütün bu delillerden hareketle edindiğimiz kanaat, Göktürk (Runik) yazı, bu coğrafyada ideogram ve piktogram evresini geçirmiş, yarı hece aşamasına kadar gelmiştir. Göktürk yazısı, Doğuya yani Orta Asya ve Altay bölgesine doğru olan göçler sürecinde o bölgede edebi metinleri ifade edebilecek ölüde gelişmiş ve yaygınlaşmıştır.

Doğuya olan bu göre paralel olarak Batıya, Avrupa‟nın doğusuna ve hatta bugün Futhark yazısı diye anılan yazının kullanıldığı İskoçya, Danimarka ve İsveç‟e kadar yayılmış edebi metinleri ifade edebilecek işlek bir yazı haline gelmiştir. Eldeki belgeler, yazının gelişim evresi, arkeolojik buluntular ve tarihi seyir bunun açık göstergesidir."

"Futhark:
M.S. III. yy. ile XVII. yy. arasında Kuzey Avrupa Germen halkları arasında (İsveç, Norveç, Danimarka) kullanılan yazıdır. Yoğunlukla, İsveç ve Norveç‟te olmak üzere, Avrupa‟da 3500 kaya yazıtının bu yazıyla yazıldığı kabul edilmiştir. 16 ve 26 karakterli iki eski Futhark yazısı bilinmektedir. Bunlardan 16 karakterli olanına eski Futhark yazısı diyen bilim adamları bunları okuyamamaktadırlar. Bunlardan İsveçte bulunan Kylver Kayası (Stanga Gotland), Mojbro Kayası (Uppland), Istaby Kayası (Blekinge) Yazıtları ile İsveç ve Norveç‟te değişik zamanlarda bulunan metal, ağaç ve taş üzerine yazılmış birkaç eser de eski Futhark olarak adlandırılmaktadır. Ancak Batılı bilim adamları ısrarla bu yazının SlavGerman (Viking) ırkına ait olduğunu söylemektedirler. Bununla birlikte soldan sağa doğru Viking yazısı şeklinde olan bu yazıyı okumada da başarılı olamamışlardır."

"Kuzeybatıda ise özellikle İsveç, Norveç ve Danimarka‟da yaklaşık 3500 taş üzerinde bulunan ve Futhark adıyla anılan buluntuların da Göktürk (runik) yazı ailesi içerisinde değerlendirilmesi doğru olacaktır."


Göktürk Yazısı / İsmail Doğan  
Türkler Cilt 03- TTK Yayını - ...

Avrasya'da Runik Yazı / M.Turgay Kürüm
Türkler Cilt 03 - TTK Yayını -


....

THE HISTORY OF THE RUNES :


Runic Inscriptions From Skåne, Halland and Blekinge:KON-TİKİ MÜZESİ

....
KON-TIKI / FİLM

Norveçli bilim adamı Thor Heyerdahl ve beş arkadaşının 1947'de Güney Amerika'nın batı kıyılarından Tahiti'nin doğusundaki adalara yaptıkları yolculukta kullandıkları (efsanevi İnka tanrısına gönderme yaparak) sallarına verdikleri addır. 

Heyerdahl, eski çağlarda Amerika'da yaşayan insanların, okyanusu salla geçerek Polinezya'da koloniler kurmuş olabileceği düşüncesini kanıtlamak üzere arkadaşlarıyla birlikte çıktıkları yolculuğun güncesini 1950 yılında yayınlamıştır. 

Bu yolculuk biyografisi ilk kez 1954 yılında siyah beyaz olarak filme çekilmiştir. 2012 yılında tekrar bu filme konu alınan yolculukta ağaç kütüklerinden yapılan salla 4,300 millik ve 101 gün süren macera anlatılmaktadır. (online)


1947 yılı filmi : link


___________


ilgili diğer yazı: