Translate

14 Ağustos 2013 Çarşamba

Diaspora Ermenileri'nin Soykırım Yalanları ve Mücadele Yöntemlerimiz
Diaspora Ermenileri'nin Soykırım Yalanları ve Mücadele Yöntemlerimiz
Tahir Tamer Kumkale , 2007

Tarih şahittir ki; Türk milleti bilerek ve isteyerek ve bin yıldır birlikte yaşadığı Ermenilere ve ne de başka bir millete soykırım uygulamamıştır. 

Bizim milli karakterimizde milletlere ve ırklara düşmanlık yoktur. Ayrıca dini değerlerimiz de bunu kesin olarak reddeder.

Elinizdeki kitap, arşiv belgeleri arasında kaybolmadan Ermeni Soykırımı safsatasının geçersizliği hakkında ve halkımızı bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

Bilinmelidir ki Türkiye bu davada tamamen haklıdır. 

Kitapta; haklı davamızda bilmek zorunda olduğumuz şu soruların cevapları yer almıştır.

Diaspora Ermenileri kimlerdir? Bizden neler istiyorlar?

Diaspora'nın Türkiye'ye yönelik hedef ve stratejileri nelerdir?

Küresel Güçlerin Ermeni iddialarındaki yeri ve rolü nedir?

Soykırım yalanlarının belgelerle kanıtlanmış doğruları nedir?

24 Nisan 1915 neden özellikle "Soykırım Günü" seçilmiştir?

Ermeni soykırım yalanları dış ülkelerde neden destek buluyor?

Osmanlı Dönemi Ermeni terörünün sebep ve sonuçları nelerdir?

Cumhuriyet Dönemi Ermeni terörünü sebep ve sonuçları nelerdir?

Ermeni terör örgütlerinin uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile ilgisi nedir?

Konuyla ilgili arşiv belgelerine dayalı bilgiler neden dikkate alınmıyor?

BM Soykırım Sözleşmesine göre yapılanlar soykırım olabilir mi?

İddia edildiği gibi Sevr Anlaşmasının bugün de geçerliği var mıdır?

Yabancı tarihçiler ve gerçek bilim adamları konuya nasıl bakıyorlar?

Türkiye Ermenileri konuya nasıl bakıyorlar ve neler yapıyorlar?

Küresel güçlerin denetimindeki diasporasının saldıralarını 
önlemek için;

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Olarak Neler Yapılabilir ?
Türkiye Cumhuriyeti Halkına Düşen Görevler Nelerdir?"Ermeni meselesi denilen ve Ermeni milletinin gerçek çıkarlarından ziyade dünya kapitalistlerinin ekonomik çıkarlarına göre halledilmek istenen mesele, Kars Antlaşması ile en doğru çözüm şeklini buldu"
                                    - Gazi Mustafa Kemal Atatürk (1922)***