Translate

8 Nisan 2013 Pazartesi

Türkiye'nin Korkunç Çocuk İşçi Gerçeği....

TÜİK'in açıkladığı sonuçlar Türkiye'deki korkunç çocuk işçi gerçeğini gözler önüne serdi.

Buna göre Türkiye'de 1 milyona yakın çocuk çalışıyor. 
Çalışanların büyük çoğunluğu okula devam etmiyor.

Kurumsal olmayan nüfusun %20,6’sını 6-17 yaş grubu çocuklar oluşturdu.

Türkiye genelinde 6-17 yaş grubundaki çocuk sayısı, 
2012 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarında uygulanan 
Çocuk İşgücü Anketi sonuçlarına göre 15 milyon 247 bin kişidir. 

Bu yaş grubundaki çocukların ;
%66,5’i kentsel, 
%33,5’i kırsal yerlerdedir. 

Çocukların ; 
%91,5’i bir okula devam ederken, 
%8,5’i okula devam etmemektedir. 

Yaş grupları itibarıyla ;
6-14 yaş grubundaki çocukların %97,2’si, 1
5-17 yaş grubundaki çocukların ise %74,7’si okula devam etmektedir.

Çalışan çocukların ;
%49,8’i bir okula devam ederken, 
%50,2’si okula devam etmemektedir. 

Yaş grupları itibarıyla ;
6-14 yaş grubundaki çalışan çocukların %81,8’i, 
15-17 yaş grubundaki çalışan çocukların ise %34,3’ü bir okula devam etmektedir.


Çalışan çocukların ;
%44,7’si (399 bin kişi) tarım, 
%24,3’ü (217 bin kişi) sanayi ve 
%31’i (277 bin kişi) hizmet sektöründe yer aldı. 

İşteki duruma göre; 
çalışan çocukların %52,6’sı (470 bin kişi) ücretli veya yevmiyeli, 
%46,2’si (413 bin kişi) ise ücretsiz aile işçisidir.

...

Uluslararası Çalışma Örgütü 2012 de yaptığı açıklamada dünya genelinde "250 Milyon Çocuk İşçi" olduğunu belirtmişti."BİR TOPLUMUN AHLAKI ÇOCUKLARI İÇİN NE YAPTIĞIYLA ÖLÇÜLÜR"


Resim 1998 den ve biz 2013'e girdik !!!!


***