Translate

25 Kasım 2012 Pazar

ERMENİ İSYANI 1894- 1920


19. yüzyıl sonunda, Ermeni milliyetçileri, Batılı siyasî idealler ve kendi vatanlarını kurma arzusuyla kışkırtılmış olarak, Osmanlı İmparatorluğu'na karşı isyan etmeye başladı. 1. Dünya Savaşı patlak verdiğinde, Rus birlikleri Türkiye'nin doğusunu işgal etti ve pek çok Ermeni onların saflarına katıldı. 

1915 itibarıyla, Hıristiyan Ermeniler ve Müslümanlar arasındaki çatışma trajik bir kan gölüne döndü. Sonraki beş yıl içinde, iki milyondan fazla Ermeni ve --Türk, Kürt ve Azeri-- Müslüman hastalık, açlık, soğuk ve katliamlar sonucu öldü. Bu bir saatlik program bu korkunç çatışmanın ayrıntılarını incelemekte, gerekçelerini açıklamakta ve Batılı güçlerin bu çatışmada oynadığı kilit rolü ortaya koymaktadır.

Ermeni İsyanı 1894-1920 ; Türk, Rus ve Amerikan kaynaklarındaki arşiv filmlerini ve fotoğraflarını kullanmakta ve aşağıda belirtilen uzmanlar ile yapılan görüşmeleri içermektedir: 
Norman Stone, Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü 
Yusuf Halaçoğlu, Gazi Stratejik Araştırmalar Merkezi (GSAM) Müdürü 
Justin McCarthy, Louisville Üniversitesi Tarih Bölümü 
Yusuf Sarınay, Devlet Arşivleri Genel Müdürü 
Seçil Karal Akgün, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Stanford Shaw, Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü

Amerikalı yönetmen Marty Callaghan tarafından çekilen "Ermeni İsyanı" adlı belgesel Ermeni lobisinin baskısıyla ABD'deki televizyonlarda gösterilmeyince Türk Tarih Kurumu devreye girdi. Kurum, belgeseli satın alarak sitesinde yayınlamaya başladı.
Film, geçen yıl (2011) ABD Kongresi’nde gündeme geldi. 

Ermeni iddialarına yer veren “Aghet-Bir Soykırım” adlı yalan ve manupile edilmiş belgeselin gösterilmesinin ardından, Türk kuruluşları da harekete geçti. Türk-Amerikan Dernekleri Asamblesi onların belgeseline yanıt olarak aynı binada Callaghan’ın çektiği belgeseli yayınladı.
GERÇEKLER

SB.