Translate

15 Kasım 2012 Perşembe

SON SÜMER KRALİÇESİ VE SÜMERLER/KENGERLER


Türklerin tarihe ilk çıkışı MÖ 9000
Bir kol Alplere bir kol Amerikaya gidiyor

2000 yıl sonra tekrar göç ediyorlar.

Hammurabiler bile Sümerlilerden kopya yapmıştır.

1876 Paris'te Şarkiyatçı kongresinde oryantalist ,tabletlerden Sümer dilini çözüyor.

Demeçte "Sümerlerin ,Turani bir kavim olduğunu  ,ne Hint Avrupa  ne semitik olduğunu ve Türklerle akraba olduğunu" söylemiştir.

Semitik baskılarla  Sümerler geldikleri yere doğru göçüyor. Bizim bildiğimiz CHU (Çin'e göçüp Çinleşen bir Türk boyu)  Sümerlerin bir kolu. Öteki Türklerle karışıyor. Bir kol Anadolu'ya giriyor. Hatti medeniyetini kuruyorlar. Bir kolda Egeye kadar gidiyor, Lidyalılar, Tuskalar, Etrüskler....


                                  SÜMERLER  (8 BÖLÜM)
                                   UYGARLIĞIN KÖKENİ
                            GÜNLÜK YAŞAM VE EKONOMİ 

                                   AİLE ,KADIN VE AŞK
                                       EĞİTİM VE BİLİM
                                   HUKUK VE ADALET
                                      EDEBİYAT VE SANAT
                       ÜÇ BÜYÜK DİNİN SÜMERDEKİ KÖKENİ
                                SÜMERLERDE TÜRK İZLERİ


Sumerian Mythology By Samuel Noah Kramer

The Sumerians were a non-Semitic, non-Indo-European people who lived in southern Babylonia from 4000-3000 B.C.E. They invented cunieform writing, and their spiritual beliefs influenced all successive Near Eastern religions, including Judaism, Christianity and Islam. They produced an extensive body of literature, 
among the oldest in the world. Samuel Noah Kramer spent most of his life studying this literature, by piecing together clay tablets in far-flung museums. This short work gives translations or summaries of the most important Sumerian myths. 


SAMUEL NOAH KRAMER 1897 de Ukrayna'da doğdu. 1905 Rusya'daki anti-semitik akımlarından dolayı ailesi , Çar II.Nicholas tarafından sürüldü. Amerika'ya yerleşen Kramer ,dünyanın önde gelen Asur bilimcilerinden ve dünya çapında tanınmış Sümer ve Sümer dili uzmanı oldu.

Eserleri:
Sümerler :Tarihleri,Kültürleri ve Karakterleri
Sümerlerin Kurnaz Tanrısı Enki
Sümer Mitolojisi
Tarih Sümer'de Başlar (Muazzez İlmiye Çığ'ın çevirisi ile)


*S.N.Kramer Sumerian Mythology READ PDF: 

Uygarlığı Doğuran Halk Sümerler - Bilim ve Teknik (E-kitap)


*S.N.Kramer - i SUMERİ alle radici della storia (E-Book)

*S.N.Kramer  - Historija Pocinje u Sumeru (E-book)

*S.N.Kramer - La Historia Empieza en Sumer (E-book)

Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar. 

Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK


SB.