Translate

1 Şubat 2013 Cuma

Pergamon Müzesi Berlin - Anadolu Buluntuları


Bergama Akropol'ün en görkemli anıtı Zeus Sunağı’dır. Pergamon Kralı II. Eumenes tarafından (MÖ. 197–159) Galatlara karşı kazanılan zaferin anısına yaptırılmıştır. 

Zeus Sunağı’nın bölümleri numaralandırılıp özenle sökülerek, 1886 yılına kadar aralıklarla Berlin’e taşınmıştır. 
     Pergamonmuseum der Staatlichen Museen zu Berlin


              TÜRK Kültürünü yansıtan diğer buluntular        İskitliler TÜRK BOYUDUR. 
        İskitler (Sakalar) - Prof. Dr. İlhami DURMUŞ(e-kitap)
        ayrıca TÜRKLER TARİHİ cilt I 

            MİLET/MİLETUS  , 
            Alles über Milet (tıklayın)Zeus Altaar ;(soldansağa) Klytios karşı Hekate , Otos'a karşı Artemis frizinden detay Artemis'in çizmesi ve Pazırık Kurganından çıkan buluntu...
BENZERLİĞİ GÖREBİLİYOR MUSUNUZ ?  !TÜRK TARİHİNİN VE KÜLTÜRÜNÜN KAYNAĞI OLARAK KAYA ÜZERİ RESİMLER (PETROGLİFLER) ve ÖN ASYA DÜNYASINDA İLK TÜRKLER ile KİMMERLER VE İSKİTLER

Kimmerler, Ural-Altay kökenli bozkır göçebelerinin batı koluna 
mensupturlar. Eski Çağ'daki Türk Kültür Tarihi'nin ilk temsilcilerindendir. 


Arkeolejik bulgulardan elde edilen bilgiler, onların ilk Türk devletlerinden biri olduğunu ortaya koymaktadır (13) .

M.Ö. II bin yıl başlarından itibaren M.Ö. 8. yüzyıla kadar merkezi Kırım olmak üzere Karadeniz'in kuzeyinde yaşamışlardır (14).

Frig Devleti'ni yıkan Kimmerler, batı yönde Lidya Devleti'nin sınırına yaklaşırlar. Daha sonra İç Anadolu'da bir bozkır devleti kurarlar. Oradan Karadeniz sahillerine ulaşırlar (15). 

Amasya Gümüşhacıköy'ün eski ismi olan Kımeri, büyük bir ihtimaller 
Kimmerlerin mirasıdır. Sinop ve çevresinin onlar tarafından ele geçirilmesi antik kaynaklarda anlatılmaktadır (16). 


Kimmerler, Karadeniz Bölgesi'nde doğuda Trabzon, batıda Karadeniz Ereğlisi'ne kadar yayılırlar (17). 

Kimmerlerin Karadeniz Bölgesi'ndeki varlığını kesin olarak ortaya koyan en önemli delillerden birisi, arkeolojik araştırmalardır. Ünye'de bulunan bir gümüş kap M.Ö. VI. yüzyılın sonunu işaret etmekte ve Kimmer sanatının son eserlerinden biri olarak nitelendirilmektedir (18).

Strabon'a göre Trabzon yakınlarında Kimmerius / Kimmerius Dağı 
bulunmaktadır. Kimmerius / Kimmerius Dağı daha sonra Ağırmış Dağı adını almıştır (19) . Arisn'e bağlı Kuzgurcuk köyünün eski ismi Korgen'di (20) . 


XIV. yüzyılda Canik sancağına bağlı Satılmış kazasında Korgan isimli (günümüzde Ordu iline bağlı Korgan ilçesi) bir köy bulunmaktadır (21). Korgan, Türk devlet hayatında önemli kişilerin mezarına denmektedir. Kelimenin aslı korugan (koru-gan)dır. Ölüleri korumasından dolayı bu ismi almıştır. İlk kez Kimmerler tarafından yapılmıştır. Gelenek daha sonraki Türkler tarafından sürdürülmüştür. 

Herodotos'tan öğrendiğimize göre, Terme çevresinde Amazonlar yaşamaktadır. Efsanelere de konu olan erkeksiz savaşçı kadınlar (22), Kimmerler olduğu artık bilinen bir gerçektir (23).

Prof. Dr.Necati DEMİR
Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi-Sivas
devamını pdf olarak okuyabilirsiniz.


SB.