Translate

4 Eylül 2012 Salı

HEY, DÜNYA HALKLARI HEPİNİZ TÜRKSÜNÜZ

TOPRAK ANA/DÜNYA
ASYA'DAN AVRUPA'YA,  HATTA AMERİKA'YA GİDEN ATALARIMIZIN GÖTÜRMÜŞ OLDUĞU DİL,YAZI VE MEDENİYET ŞİMDİ Kİ ULUSLARIN OLUŞUMUNA ÖN AYAK OLMUŞTUR.
HEPİNİZ TÜRKSÜNÜZ DERKEN DE KAFATACILIK DEĞİL, DİLİN VE KÜLTÜRÜN BİRLEŞTİRDİĞİ HALKLARDAN BAHSEDİYORUZ.
YOKSA BİR TÜRKİYE TÜRKÜ İLE ORTA ASYA TÜRKÜ ELBETTE BİRBİRİNE BENZEMİYOR.
HİÇBİR ZAMAN IRKÇI OLMADIK, TÜRK MİLLETİ DE BİR IRKIN TARİFİ DEĞİL ,BİR KÜLTÜR BİRLİĞİNİN TARİFİDİR.

ROMALILARIN ATALARI ETRÜSLÜLER TÜRKTÜR.
YUNANLILARIN ATALARI SAYDIKLARI PELASGLILAR DA TÜRKTÜR.


PELASG Devleti M.Ö. 3000 yılında Yunanistan'da, ETRÜSK Devleti de M.Ö. 1300 yıllarında İtalya'da kurulmuştur... Akdeniz'in Batısına bugün dahi Tirhen (Tyrrhen) Denizi denir. Eski Yunanca'da Y harfi U okunurdu.Demek ki bu KELİME TURHAN'DIR.

ETRÜSK kelimesinin Yunancası da TYRRHEN'dir.Ancak eski Yunan yazarları TYRRHEN-PELASG olarak kullanırlardı. Yani PELASG-TYRRHEN-ETRÜSK aynı millet için değişik zamanlarda değişik toplumlar tarafından kullanılan adlardır!

HERODOT, meşhur TARİH'inde PELASGOİ dediği PELASGLAR'ın göçlerini, âdetlerini anlatır ve eserinin bir çok yerinde bir çok kereler bu adı tekrarlar.

Buna rağmen, Batılı tarihçilerin çoğu, ve onları taklitten öteye gidemiyen bizim tarihçilerimiz PELASGLAR konusunda, adeta GİZLİ BİR ANLAŞMA İMZALAMIŞLAR GİBİ, söz etmekten kaçınırlar!

Eski Büyükelçi ADİLE AYDA şu tesbitleri yapar:

"Fransız ve İngiliz yazarlar nedense PELASGLAR ile ilgilenmemişlerdir... Ancak Alman alimler PELASGLAR üzerine ciddi eserler vermişlerdir. Bunların başlıcaları BELOCH, FICK, TREIDLER, MEYER ve EHRLICH'dir."

Bu tutumun bir sebebi olması gerekir! Acaba PELASGLAR, Herodot'u etkilemelerine rağmen, önemsiz midir?. Yoksa arkeolojik keşifler, tesbitler HERODOT'un iddialarını bir "efsane" mertebesine mi indirmiştir?...

Bunların hiç biri doğru değildir!Tam tersine zaman, HERODOT'un da HOMEROS'un da yazdıklarının tarihi temellere dayandığını göstermiştir.  Öyleyse sebep basittir. Eğer PELASGLAR, TYRRHENLER, ETRÜSKLER üzerinde çalışmalar yapılırsa, sadece DOĞU ANADOLU'nun tarihin ilk günlerinden beri TÜRK olduğu değil; BATI ANADOLU'NUN EGE ADALARI'NIN, YUNANİSTAN'IN, hatta İTALYA'NIN da TÜRKLÜĞÜ ispatlanmış olacaktır!

İş bununla da kalmıyacak, Batılıların pek böbürlendikleri Yunan ve Roma Medeniyeti'nin TÜRK ve DOĞU kökenli olduğu ortaya çıkacaktır!.. 
O zaman KİMLERİN BARBAR OLDUĞU çok daha iyi anlaşılacaktır. 

ARKEOLOJİK VE SANATSAL VERİLER ; YAZININ VE DİNİ İNANCIN SÜMERLİLERDEN, MISIRLILARDAN VE FENİKELİLERDEN ÖNCE BULUNMUŞ OLMASI DÜNYA TARİHİNİ TÜMDEN DEĞİŞTİRECEK NİTELİKTEDİR.VE BATILILARIN KENDİLERİNİ YUNAN MEDENİYETİNE BAĞLAMALARI DA YANLIŞTIR.

DİLİ BİR OLUP YAZIYI KULLANAN, GELENEK VE GÖRENEKLERİ HUKUKA DAYALI , KADINLARINA EŞ HAKLAR SAĞLAYAN  HALKLAR ASYADAN ÇIKMIŞSA,  MEDENİYET DE ASYA'DA DOĞMUŞ VE ORADAN YAYILMIŞTIR DEMEK DOĞRUDUR.        TURGAY TÜFEKÇİOĞLU VE HULKİ CEVİZOĞLU 
                                   İLE TÜRK TARİHİ
    KÖKTÜRK'LERDEN-ETRÜSKLER'E ve PELASGLAR'A
                 SÖLGENTAŞI'NDAN-GÖBEKLİTEPE'YE

Türkçenin Kökeni ve Tarihi - Bölüm -(1)

Türkçenin Kökeni ve Tarihi  - Bölüm (2)

Türkçenin Kökeni ve Tarihi - Bölüm (3)

Türkçenin Kökeni ve Tarihi  - Bölüm (4)

Türkçenin Kökeni ve Tarihi - Bölüm  (5)

Türkçenin Kökeni ve Tarihi - Bölüm  (6)

Türkçenin Kökeni ve Tarihi - Bölüm  (7)

Türkçenin Kökeni ve Tarihi - Bölüm  (8)

Türkçenin Kökeni ve Tarihi  - Bölüm  (9)

Türkçenin Kökeni ve Tarihi - Bölüm  (10)

Türkçenin Kökeni ve Tarihi -  Bölüm (11)

Türkçenin Kökeni  ve Tarihi -  Bölüm  (12)

  "Turk Oguz begleri budun esidin uzetenri basmasar asra yir  telinmeser Turk budun ilinin torunun kimartati"

  "Türk, Oğuz beyleri, kavmi, işitin yukarıda gök basmasa, asağıda yer delinmese Türk milleti ülkeni, töreni kim bozar?"
TÜRKİC HİSTORY : ile ilgili bir adresIRK BİTİG  : kitabı Türk runik yazısı ile kitap biçiminde yazılmış ve bize kadar gelebilmiş en eski Türkçe yapıttır. Doğu Türkistan'da Tun-huang'da Bin Buda Mağaralarındaki bir elyazmaları deposunda bulunmuştur. Aynı depoda bulunan diğer bir çok elyazması gibi Irk Bitig'in yazılış tarihi de kesin olarak bilinmiyor. Yinede dil ve yazım özellikleri bu yapıtın 9.yy başlarından kalma olduğunu göstermektedir. Kitap ny-Mani diyalekti denilen eski Uygur diyalekti ile yazılmıştır. Orjinali British Kütüphanesi Londra'da dır.


Irk Bitig or Irq Bitig

the Book of Omens, is the earliest and the only known complete manuscript text written in Old Turkic script also known as "Orkhon" or "Turkic runes", from the storage in the "Library Cave" of the Manichaean monastery Mogao Caves in Taigüntan (Ch. Dunhuang, 40.15°N 94.7°E), East Turkestan, presently in CPR China, by Aurel Stein in 1907, and is now in the collection of the British Library in London, England.

The manuscript text is conjecturally dated by 7th-9th cc. AD, its colophon states that it was written by an anonymous monk for his "elder brother", General İtaçuk (Saŋun İtaçuk) on the 15th day of the second month of the year of the Tiger. The Library Cave was sealed in the early 11th century,  the year of the Tiger falls on one the years 702, 714, 726, 738, 750, 762, 774, 786, 798, 810, 822, 834, 846, 858, 870, 882 or 894.

The Heavenly God Tengri in the manuscript from the Manichaean monastery is mentioned in omens no.12, 15, 17, 38, 41, 47, 54, and 60), shown to be benevolent and omnipotent. The manuscript also mentions  the Alp of the road bestowing his favor on travelers in omens no. 2 and 48. Title Khan is mentioned in omens no. 34.and 63.

The manuscript is written in a mix of prose and poetry, with poetic features such as rhyme, stylistic parallelism, and consonantal alliteration that uses the same consonant at the beginning of each stressed syllable in a line of verse, and without a fixed poetic metre. The poetic verse form with head rhyme parallels the Scythian poetry translated by Zaur Gasanov (Zaur Gasanov, Royal Scythians, Liberty publishing House, NY, 2002, ISBN 0-914481-61-4, Ch. IX. 6.2. Rhyming of the first syllables in the epos of the "Royal Scythians") from the eloquent message of the Scythians to the Persian king Darius:

Qali, Qali, qarğa qahqa qal ı masanız,
Qali, qaraqu qarima küliməsəniz,
Qali, qurbağa çülimənə qalimasaniz,
Qalti, çuramlarla qartlanmiş qarşibolmassiniz.

If you (the Persians) would not fly to the sky as the birds,
Or would not hide in the ground as mice,
Or would not jump into a bog like frogs,
You will reverse back, struck by these arrows


The poetic verse with head rhyme parallels poem read by S.E.Malov (Malov S.E. Monuments of the Ancient Turkic writing of Mongolia and Kirgizia. M.-L., 1959, Fig. 14-18, pp. 63-68) on the undated Achiktash (Talas) plank (Kirgizia):

Ağıpaşu altım əbəşiq... amidişaçu...
Əğopa açışın ağuiqipmçip qiçup(?) skmuqç(?).
Ağıltım-nayazıiç ağızığaşa... ağışəd...
Açuəğiz aşuaz

Having risen, I passed over the top of the mountain. My childhood pals... Opening the vessels now...
On the brim (located on the bend, at the edge) knoll (or a stone bulwark, sacrificial pile of rocks).
Helping each other on a new path over the top of the mountain and reaching the top, thus going over...
I came; here's the plain. Passing over an internal gorge (a mouth of the mountain), the ascension we(ll)...
Initiating (the road) and crossing the top, a little...

Institute: British Library
Site: Dunhuang Mogao (Ch.0033)
Form: booklet
Materials: ink on paper
Size (h x w) cm: 13.1 x 8.1
Barnett_unpub: 184
A small paper book, 5 1/2 in. by 3 1/2 in., containing a tract on divination in Kok Turki (published in J.R.A.S. 1912), preceded and followed by Buddhist devotional verses in Chinese. 58 ff. Conjecturally dated 7th-9th cc. AD
Tanslation: Tekin, Talat (1993). Irk bitig (the book of omens). Wiesbaden: Otto Harrassowitz. ISBN 978-3-447-03426-5İLHAMİ DURMUŞ :İSKİTLER (E-KİTAP)
MARİO ALİNEİ : ETRÜSKLER (E-KİTAP) 
ADİLE AYDA : TÜRKLERİN İLK ATALARI (E-KİTAP)
ADİLE AYDA : ETRÜSKLER VE PELASLAR (E-KİTAP)
AFET İNAN :TÜRK TARİH TEZİ (E-KİTAP) 
BEGMYRAT GEREY :SÜMERLER (E-KİTAP)
MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ : SÜMERLER İLE İLGİLİ TÜM KİTAPLARI
SERVET SOMUNCUOĞLU : TAŞTAKİ TÜRKLER 

VE
TÜRKLERLE İLGİLİ GENİŞ BİR ARAŞTIRMA :Türkic History

SB.