Translate

17 Temmuz 2013 Çarşamba

SUMERLİLER TÜRKLERİN BİR KOLUDUR ve GEN ARAŞTIRMALARI

Sumerolog Muazzez İlmiye Çığ, bu çalışmasında, Türkler ile Sumerliler arasındaki kültür ve dil bağlantılarını bir araya getirerek “Sumerliler Türklerin Bir Koludur” diyor. 

Çığ’ın ilk kanıtı ortak adlar... 

Altay Dağları’nın en yüksek noktasının adı, Üç Sumer Dağı. “Durun” hem Türkçede hem de Sumercede “yurt” demek. 
Sumercede “kur” Türkçede “kurgan” yeraltı demek. 
Sumercede “dingir” Türkçede “tengir” tanrı demek.

Sayılar da Türk-Sumer bağlantısına tanıklık ediyor... Sumerlilerde 7 dağ aşmak, 7 kapı geçmek, 7 kat gök, 7 tanrısal ışık, 7 ağaç, bu sayının önemini belgeliyor. Yazar; Tufan Efsanesi, Hıdrellez, Binbir Gece Masalları, Ergenekon, Bahar ve Yeniden Doğuş Bayramı, Dede Korkut Masalları, Cem Ayinleri ile de Türk-Sumer kültürel yakınlığını gözler önüne seriyor. 

Ve kamuoyuna sesleniyor Muazzez İlmiye Çığ:

"Ben bir yol açtım. İsteyenler bu yolda yürüyerek tezimizin savunmasını yapar, onu daha ilerilere götürür, Batı’nın gözüne sokar. Ben elimden geleni yaptım, kitabın gereken ilgiyi görmesi en büyük isteğim.”

.....................................

Genetik araştırmacı Yrd. Doç. Dr. Osman Çataloluk, Anadolu'nun tapusunun Türkler'e ait olduğunu açıklayarak; neolitik dönemdeki ilk Türkler'in saptandığını söyledi.

Yrd. Doç. Dr. Osman Çataloluk, 1993 yılında Konya Çatalhöyük’te yapılan kazılarda insan kemiklerine rastlanıldığını ve DNA analizlerinde kemiklerin yüzde 40’ının Türk ırkına ait olduğunu açıkladı.

‘Türkün Genetik Tarihi’ adlı araştırma kitabının yazarı Genetik Araştırmacı Yrd. Doç. Dr. Osman Çataloluk, Anadolu’nun en eski yerleşim yeri olarak bilinen Konya Çatalhöyük’teki insan kemiklerinin incelenmesiyle burada yaşayanların genetik olarak Türk ırkı olduğunu açıkladı. Çataloluk, Konya Çatalhöyük’te 1993 yılında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında 800 insan kemiğinin toplandığını ve bu kemikler üzerinde genetik ırksal tiplemelerin belirlendiğini söyleyerek araştırmada baskın ırkın Türkler olduğunu belirtti.

Çataloluk, 1994 yılında Amerika’nın Stanford Üniversitesi'nde görevli Profesör Cavalli-Sforza tarafından Çatalhöyük'le ilgili kemiklerin Y-DNA analiz sonuçlarının yayınlandığını ancak dikkate alınmadığını ifade etti.

Çataloluk, günümüzden 10 bin yıl öncesinde Anadolu’daki ilk toplu yerleşim yeri olan Çatalhöyük’teki genetik bilimsel araştırmaların Proto-Türk diye adlandırılan Neolitik dönemdeki ilk Türkleri de saptadığını belirterek "Bu çalışmalar Anadolu’nun gerçek sahibinin Türkler olduğunu ortaya koymaktadır” diye konuştu.
(Nisan 2013-basın) Kitaptan:

Kim Türk’ün bir ırkı yok ya da hiç bir ırka Türk adı verilemez diyorsa ya bilmiyordur ya da bilmediği konuda ahkam kesiyordur. Türk adının “tu kaka” edildiği, Ötügen’in yok sayıldığı, Ergenekon destanının adının kirli bir dosyaya verildiği bu günlerde yapılabilecek en iyi iş varlık savunmasıdır diyorum. 
Ve bir Türk olarak korkmadan, yılmadan usanmadan neden 
“NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE” 
dememiz gerekir en kesin kanıtlarla ortaya koyuyorum!!! 
Zira Türk adı gerçekten yücedir ve kutludur: sebeplerini bu kitabı okuyunca daha iyi anlayacaksınız…


ÖNSÖZ
Bu kitap yaklaşık on yıllık bir çalışmanın birikimidir.
Daha bilmiş değildir, ama “Türkiye’de Türk nüfusu ancak % 10 kadardır diyenlere cevap verebilmek için bu hali bile yeterlidir!!!

Bu kitabı hazırlamamda bana tam otuz yıl önce ilk fikri veren ve bu gün ebediyete intikal etmiş bulunan hocalarım; Mevlevi, Kadiri ve Alevi Dervişanından Haluk Nur Baki Bey’in, O’nun hocası ve bir Zaza Kadiri dervişi olan İstanbullu Faik Saraç Efendi’nin, hepsinin de hocası ve kimsenin bilmediği son yüzyılın gavsı bir Zaza Nakşî dervişi olan ve bana geleceğimi gösteren, “Türk’ten başkasına maneviyat yolu yoktur oğul” diyen Ahmed Davut Efendinin, bana Kur’an’ı öğreten ve “Türk’ü bildin mi peygamberini bilirsin evlat!” diye geçmişi kurcalamayı öğreten HAK aşığı Alevi dervişi Çorumlu Elvan Dede’nin, Türk’ün İslam Ülküsünü beynime kazıyan Ahmet Arvasi Bey’in Aziz hatıralarına…


Osman Çataloluk  
(birazoku'dan alıntıdır)
Türk Irkının Kıtalara Uzanan Genetiği

Avrupa Yahudileri ile Hazar Türkleri'nin akraba olduğu araştırması, Türkiye'de Yrd.Doç.Dr.Osman Çataloluk tarafından da destek buldu.

Avrupa Yahudileri ile Hazar Türkleri'nin akraba olduğu araştırması, Türkiye'de Yrd.Doç.Dr. Osman Çataloluk tarafından da destek buldu. Avrupa'nın yüzde 51'nin Türk kökenli olduğunu savunan Çataloluk, Kürtlerin yüzde 40'ının Yahudi kökenli olduğunu öne sürdü.

Yrd.Doç. Dr. Osman Çataloluk, geçmişe olduğu kadar geleceğe de ışık tutan genetik araştırmalarda dünya tarihine mühür vurmuş Türk kökeninin kıtalara uzandığını öne sürdü. Türklerin dünyaya dağılış tarihinde takvimlerin epey geriye uzandığını açıklayan Çataloluk, özellikle Aşkenaz Yahudilerinin asıl kökeninin Hazar bölgesine yerleşen Türk boyları olduğunu dile getirdi. Yahudilikte soyun anneden geldiğini hatırlatan Çataloluk, Hz. İbrahim'in Sümerli olduğunu ve Sümeroloji ile Türkçe arasında yüzlerce benzer kelime olduğunu kaydetti. Çataloluk; kayıtlar da İbrahim'in Sümerli olduğunun söylendiğini belirterek şöyle konuştu: "Sümeroloji'de çalışan bilim adamları, Sümeroloji ile Türkçe arasında 978 tane kelimenin bunların içinde çoğunun ortak olduğunu söyleyince Sümerlerde Türklük kavramı ortaya çıkıyor."


YAHUDİ GRUBUNA TÜRK IRKINDAN KAYIŞ VAR

ABD'de bulunan John Hopkins Üniversitesi'nde görevli gen bilim uzmanı Eran Elhaik'in Aşkenaz Yahudilerinin Hazar kökenli olduğu tezini kısmen doğrulayan Çataloluk; şunları söyledi: "Kan gruplarında R grubuna Türk grubu deniliyor. Ama Yahudilerin bulunduğu grup J grubunun ikinci alt kolu. Yani J2 grubu Yani Türk ırkı ile Yahudi ırkının yakın uzak alakası yok. Ama Yahudi grubuna Türk grubundan ya da ırkından kayış var. Birinci kayış,

MÖ. 2800-3000'lü yıllarda yani Sümer çöküşü ile birlikte bugünkü Filistin'e, İsrail'e geçen R1b grubu ile başladı. Amerikalı beyefendi 'Yahudilerin atası Türk' diyorsa bu yanlıştır. Yahudilerin Aşkenaz grubu Türktür. Kesindir. Bu gruplardan iki tanesi Filistin'e kaymış İsrail'e yerleşmişlerdir."

10 yıllık araştırmalarını 'Türkün Genetik Tarihi' isimli kitabı ile vücutlaştıran Çataloluk, kaleminin, alanında Türkiye'de tek olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdiye kadar hiç eleştiriye maruz kalmadım. Türkiye'de buna boyu yetecek genetikçi daha görmedim. Ama Stanford gurubu ile kavgalıyız. Böyle bir araştırma olmalıydı çünkü; Türk genetiğini ya reddetmeniz lazım, dünyayı ele geçirmeniz için ya da Türk genetiğini kabul etmeniz lazım bu seferde Türk ata demeniz lazım."


YÜZDE 52 TÜRK YÜZDE 40 KÜRT

Dünya nüfusunda iki milyar insanın Türk kökenli olduğunu aktaran Çataloluk, sınırları aşan Türk kimliğinin yüzdelik oranlarını şu şekilde sıraladı: "Yunanlıların yüzde 30'u, Bulgarların yüzde 30'u, bizi hiç sevmeyen Sırpların yüzde 24'ü, bizi sevmeyen Ermenilerin yüzde 35'i, İngilizlerin yüzde 40'ı, Almanların yüzde 40'ı Baskların yüzde 99 onda 7'si Türk kökenlidir. Bugünkü Avrupalıların yüzde 51'i Türk kökenlidir. Türkü attığınız zaman dünyada bir şey kalmıyor."

Çataloluk, ayrıca Kürt kökenine ilişkin Avrupalı ve Amerikalı bilim adamlarının çalışmaları hakkında da şöyle bilgi verdi: "Avrupalıların kendi araştırması var 'Kürtlerin yüzde 10-12'si Türk kökenlidir' diye. Bugünkü Türkiye'deki Kürtlerin yüzde 40'ı Yahudi kökenlidir. Hepsi Amerikalıların ve Avrupalıların araştırmasıdır."

Arkeoloji'nin tek başına mana ifade etmediğini aksine arkeolojinin genetik bilimi ile bütünlük içinde icra edilmesi gerektiğini söyleyen Çataloluk, sözlerini verdiği örnekle pekiştirdi; "Örneğin, bir mezar açtınız 3 bin yılına ait bir mezar. Örneğin içinde kap kaçak buldunuz ve araştırdınız dediniz ki, 'bu kap kaçaklar Lidyalılara ait' Yunanlı, Faslı. Kemik de dedi ki ben Türküm. Şimdi mezar kime ait. Kap kaçağa bakarak mı mezarın sahibini sorgulayacağız yoksa kemiğe bakarak mı?" 

İZMİRBir cenaze işlemi

Çölün geniş bir alanına hâkim bir tepenin üstünde yas tutanlar ölen bir kadını son yolculuğuna uğurlamak için dondurucu soğukta ellerinden gelen bütün gayretle mezar kazıyorlardı. Mezar, hanımefendinin ölümünden sonraki hayatında devam edecek yolculuğu için iyi bir biçimde hazırlanmalıydı. Mezarı 12 at boyu derinliğinde kazdılar. Zemini çakıl taşlarıyla kapladılar üzerine de çam, meşe ve gürgen kabuklarından oluşan yaygıyı serdiler. Onun üzerine kalın çam kütüklerinden bir sehpa yaptılar. Mezar duvarlarını tamamen çam ve gürgen kütükleriyle kapladılar.

Kundağa sarar gibi....

Ve Komünist Rusya’nın çöküşünden sonra uyanan, uyanırken de kendini reddeden Macar arkeologları köklerini aramak için Sincan Uygur özerk Bölgesinde 2010 yılında İngiliz Arkeolog Marc Aurel Stein’in önderliğinde Tarım Havzası denen kuru çölde haşin soğuğun mumyaya çevirdiği bu kadavrayı gün yüzüne çıkardılar.

Miras kavgası!

İşin garibi bu mezarlar üzerinde hak iddia edip Çin Hükümeti ile kavga edenler Uygurlar değil Avrupalılar! Daha doğrusu Macarlar! İtalyan Cavalli-Sforza, M. Alianei ve ABD’li M. Gimbutaş’ın ve Renfrew’in başını çektiği Avrupalı ve Amerikalı bilim adamları şöyle bir tezle Çin’den hak iddia ediyorlar. Bunlar Çinliler gibi çekik gözlü değil yuvarlak ve renkli gözlü, ayrıca bunların haplo grupları R1b ve R1a, saçlan da uzun ve dalgalı bunlar olsa olsa Avrupalı Aryan olup buraya Avrupa’dan göç ettiler ve yerleşerek bu kültürleri oluşturdular. İşte bu sebeple bunlar bizim kültürel mirasımızdır diyorlar. Bu yüzden de “Anadolu Teorisi” ni iddia ediyor ve Kurganın Avrupa kültürünün malı olduğunu savunuyorlar. Bunu savunmaları lazım ki Macarlar biz Türk kökenli değiliz diyebilsinler!

Sincanlılar ne mi yapıyor buna karşılık?

Biz ne yapıyorsak onlar da onu yapıyor! Sessiz kalıyorlar…


Dr. Osman ÇATALOLUK
Moleküler Genetikçi
Osman Çataloluk Türkün Genetik Tarihi  : video


ve diğerleri


......
MISIR, ASUR, GİRİT VE YUNAN'A ÖNAYAK OLMUŞ OLAN MEDENİYET 
SUMER MEDENİYETİDİR. SUMERLİLER SEMİTİK YA DA ARYAN DEĞİL TURANİ TOPLULUKTUR. DİL VE GRAMER YAPISI TÜRKÇEDİR.
TÜRKÇE "KAP KACAK" SUMERCE "GAP GACAK" TIR.

ROCKEFELLER BİRÇOK KAZILARA SPONSOR OLMUŞTUR. !!!
BU YÜZDEN EMİN BİR ŞEKİLDE TARİH VE MEDENİYET TÜRKLERLE BAŞLIYOR DİYEBİLMİŞTİR. 
yazı için tıklayın : 
bu yazı İlluminati/ Piramitte Sona Doğru - Şeref Mercan 
dan alıntıdır: FULLBRİGHT İLE EĞİTİM SİSTEMİ ELE GEÇİRİLDİKTEN SONRA İÇİMİZE SIZAN "DIŞ GÜÇLER" ARAŞTIRMALARA ENGEL OLMUŞ ,GERÇEKLERİ SAKLAMIŞTIR.! 
VE TARİHİMİZE YABANCI NESİLLER YETİŞTİRİLMİŞTİR. ARADAN SIYRILANLARDA VAR TABİİ.

SON OLARAK ANKARA, VAN VE HAKKARİ DE YAPILAN KAZILAR VE ARAŞTIRMALARDA, ORTA ASYA'DA RASTLANAN KAYA TAMGALARI VE BALBALLAR BULUNMUŞTUR. 
BU DA ANADOLUNUN VE DOĞU ANADOLUNUN TÜRKLERİN YURDU OLDUĞUNU KANITLAR.

GAMALI HAÇ, DÖRTYÖN TAMGALARI , OVO'LAR,
DİL, KÜLTÜR BAĞLARI VE 
TROYA'DA BİLE TÜMÜLÜSTE AT KEMİKLERİ BULUNMASI, LİDYALILAR İLE MEDLERİN KAN ANT'I İLE BİRBİRLERİNİN KANINI İÇMESİ, 
İSKİTLER, HUNLAR, 
ETRÜSKLERİN GEN ARAŞTIRMASINDA 
99,7 TÜRK DNA'INA RASTLANMASI, 
BASKLARIN ETRÜSKLERLE AKRABALIĞI VE 
DİLLERİN DAĞISTANLILARLA AYNI OLMASI, 
İSKANDİNAV MİTOLOJİSİNDE ODİN'E TÜRK DENİLMESİ, MACARLARIN HUNLARLA AKRABALIĞI, 
URARTULAR, HATTİLER, HURRİLER, 
KIZILDERİLİLERİN TÜRKLERLE DİN,DİL VE KÜLTÜR AKRABALIĞI (ARİZONA DA "HAVASU" KANYONU BULUNMASI, Kİ KELİME ANLAMI HAVA SU'DUR) , 
GİRİT PHAİSTOS DİSKİNDEKİ KIZILDERİLİ İLE GÖKTÜRK PRENSİ ALTIN ADAM KURGANINDAN ÇIKAN YÜZÜKTEKİ KIZILDERİLİ...VS.. 
HEP AYNI ŞEYİ GÖSTERMEKTEDİR.

TÜRKLER MEDENİYETİ VE YAZIYI GETİRMİŞ VE ÇOK BÜYÜK BİR ALANA YAYILMIŞTIR. 
AVRUPA VE AMERİKA UYGAR OLMADAN ÖNCE HEM DE
SUMERLİLER 3BİNLER DE YAZIYI HAYATA GEÇİRDİKLERİNDE DÜNYA TAŞ DEVRİNDEYDİ. YUNANLILARIN YAZIYI ALMALARI 
MÖ.8.YY'A DENK GELİR. Kİ 
HATTİLER, İSKİTLER YAZIYI KULLANIYORDU. ROMALILAR ETRÜSKLERDEN ALDIKLARINI KENDİLERİNE MAL ETTİLER. 
ETRÜSKLÜLERDE DEMİRCİ OLARAK TANINIRDI ! YUNANLILARIN PART DEDİKLERİ , 
KUŞHANLAR, HATTA ÇİNE GİDEN CHOU'LAR 
BİLE TURAN.

(http://www.hunmagyar.org/turan/

J.G.R.FORLONG - RİVERS OF LİFE
(http://archive.org/stream/RiversOfLifevolume2/J.G.R.Forlong-RiversOfLifeVol.Ii#page/n0/mode/2up)

(http://turkoloji.cu.edu.tr/makale_sistem/tum_list.php?t=tum&psearch=arkeoloji)

ESKİ KİTAPLARDA TURAN,TURANİAN OLARAK GEÇEN TÜRKLÜK KİMLİĞİ VE TARİHİ GEÇERLİDİR. 
20.YY SONRALARINDA BU KİTAPLARDAN 
TURAN,TÜRK KELİMESİ ÇIKARILMIŞ, DEĞİŞİME UĞRATILMIŞTIR. 
ÇÜNKÜ "BATI" DİYE TABİR ETTİĞİMİZ VE KENDİLERİNİ ARI IRK OLARAK ADLANDIRAN KİŞİLER , 
BU BÜYÜK MEDENİYETE DUYDUKLARI SAYGIDAN, KISKANÇLIKTAN VE UTANÇLARINDAN NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRDILAR. 
KENDİLERİNİ ARADILAR AMA YOKTULAR.

BU KİTAPLAR GEÇERLİ DEĞİLDİR, BİZ BUNLARA ÇÖP DİYE BAKIYORUZ DİYENLERE

BİR İKİ TANE DEĞİL Kİ ÇÖP OLSUNLAR, AMERİKALISINDAN, RUSUNA, JAPONUNDAN MACARINA, YAHUDİSİNDEN HIRİSTİYANINA KADAR TÜM YAZARLAR BUNLARI DİLE GETİRMİŞTİR. 
ADAMLARA NE KADAR ZOR GELMİŞTİR BUNLARI YAZMAK, 
HER TAŞIN ALTINDAN BU "BARBAR" TÜRKLER ÇIKIYOR..DİYE :)

TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI YAPANLARIN 
ELİNE SAĞLIK.
AYRICA KİMİ NEREDEN KOVUYORLAR....
"HADDİNİZİ BİLİN" DEMEK ZAMANI GELMİŞTİR.
BEN IRKÇI DEĞİLİM AMA 
TARİHİME DE SAHİP ÇIKIYORUM VE 
HİÇ KİMSENİN DE TOPRAĞINDA GÖZÜM YOK , 
TÜRKİYE'Yİ TÜRKİYE OLARAK SEVİYORUM.

SEVGİ VE SAYGIYLA KALIN.

SB.

***