Translate

5 Aralık 2013 Perşembe

İSKİT İLE HELEN


Helen olan kişi çıplak olan kişidir, küçüktür. 
Tanrıya (Apollo olabilir) bir sunuda bulunuyor. 
Sağdaki de bir tanrıçadır (?) . 
Sol baştaki ise bir İskit. 

Helen olan normal bir insan olarak tasvir edilmiş iken, 
İskit tanrılar kadar büyük tasvir edilmiş. 
Bu da, o çağda 
Helenlerin İskitleri 
yarı tanrı olarak gördüklerini gösterir.


_______________________.