Translate

11 Mayıs 2012 Cuma

HOLLANDA VE OSMANLI - 1LIVER TVRCX DAN PAVS - LİEVER TURKS DAN PAPS


Hollandalılar bağımsız olmak için Habsburg İmparatorluğu’na karşı isyan etmiştir (Hollanda İsyanı 1566).  Bu isyanda Kanuni Hollandalılara maddi yardımda bulundu, Osmanlılar da zaten Habsburg İmparatorluğu’yla savaşta idi.  Habsburgların İspanya kolu Hollanda’yı işgal etti ve Tachtigjarige Oorlog başladı , 1568-1648. 


Bu savaşta Osmanlı Hollanda’ya asker gönderdi ve Zeeland Zaferi’nde (1599-1604) Habsburgların İspanya koluna büyük bir yenilgiye uğrattılar.  Maurits (Turuncu William'in oğlu) 1604’te bu bölgeye ‘Turkeye’ adını koymuştur ve o isim hala kullanılır. ‘Turkeye’ kenti Hollanda’nın güneyinde, Zeeland Sluis ilçesine bağlıdır.Zeeland bölgesindeki Turkeye haricinde, Hollanda'daki kimi yerleşim yerlerinin (Krimpen a/d ijssel ,) simgeleri 3 hilal'den oluşmaktadır.Bölgedeki Osmanlı izleri bununla da sınırlı değil. Türkiye adlı köye sadece 15 dakika uzaklıktaki Sint Anna Ter Muiden adlı kasabanın da Osmanlı ile ilgili bir öyküsü var. Burada da hiç Türk yok. Ancak sakinlerine ‘Türkler’ deniyor. Kasabanın meydanında, tepesinde sarık figürü, ortasında Osmanlı hilali bulunan tulumbalı bir çeşme karşılıyor ziyaretçileri. Yine 1600’lü yıllarda bölge halkı, zor durumdaki bir Osmanlı ticaret gemisine yardım etmiş. Gemidekiler padişaha durumu anlatınca, padişah, Ter Muidenliler’i İstanbul’a davet etmiş. Davete icabet eden Hollandalılara padişah, gümüş bir hilal hediye etmiş. Ve kasaba sakinleri, bu hilali, kasabanın armasına dâhil etmiş. İşte o gün bu gündür Sint Anna Ter Muiden halkı, Hollanda’nın Türkleri olarak biliniyor.MADALYON:

Het Ottomaanse Rijk speelde een rol in het ontstaan van de onafhankelijke Nederlandse republiek. Geuzepenning in de vorm van een halve maan waarop staat ''liever Turks dan Paaps'' Deze geuzepenningen zijn een belangrijk bewijs van de Nederlanders die in die tijd liever door de Ottomaanse rijk geregeerd wilden worden. 

-1612 Verdrag met de ‘Verheven Porte’, waardoor Nederland met Turkije mag handelen.


-1612 kwam de eerste Nederlandse ambassadeur, Cornelis Haga, in Istanboel aan en werden diplomatieke betrekkingen aangeknoopt.


-De Ottomanen de eerste land die de onafhankelijke Nederlandse Repuliek erkende!!Ne yazık ki Hollanda bunu tarih kitaplarında yazmaz ve okullarda öğretmez. Lakin Türklerin 'barbar' olduğunu ,Hollanda’nın her tarih kitabında dile getirmekten de geri durmaz..!

*GEUZEN MADALYASI 1570
LIVER TVRCX DAN PAVS - LİEVER TURKS DAN PAPS
EN DESPIT DE LA MES - IN SPITE OF THE "MASS "
ANLAMI: "PAPA'DAN ZİYADE TÜRKLER , ROMA KATOLİK KİLİSESİNE-KOMÜNYONUNA" KARŞI*Krimpen a/d İjsel  belediyesinin sembolü
KRİMPEN A/D İJSEL
*Sluis kasabasının Turkeye  beldesi
TURKEYE / SLUİS NEDERLAND

meer informatie : Armand Sag website***