Translate

26 Mayıs 2012 Cumartesi

KARS'TA YAŞANAN KIYIMLAR -TÜRK KIYIMLARI


NEDEN TÜRK SOYKIRIMINDAN BAHSETMİYORLAR...?
KARS'TA YAŞANAN KIYIMLAR
ÖNCE TÜRK SOYKIRIMLARINI ANLATALIM VE ANALIM
Özelikle Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgesinde Ermeni çeteleri, Fransa, İngiliz ve Rusların da desteklerini alarak Türklere acımasızca katliam yapmışlardır.  Karsta yaptıkları katliamların bir kısmını aşağıda açıklıyorum ,işte gerçekler:


15 Nisan 1918'de Kars Derecik (Kalo) köyün de 360 Türk yakılarak öldürüldü.

25 Nisan 1918 de Kars Subatan köyün de 571 Türk yakılarak öldürüldü.

25 Haziran1918 de Kars Arpaçay'ın Büyük Çatma köyünden 183 Türk, Ermeni Taşnak çetesi tarafından öldürülmüştür.

1918 de Kars Kağızman"a giren Türk Ordusu şehir merkezinde cadde ve sokaklarda Ermenilerin acımasızca katliamlarına maruz kalan 400 Türkün cesedi ile karşılaşmışlardır.

Mart-Nisan 1918 de Kars Kağızman Çeperli ve çevre köylerinden 500 Türk Ermeni çeteleri tarafından öldürülmüştür ve 3.000 kişi ise kayıptır.

1918 de Kars Kağızman Çilehane ve Ortaköy köylerinde dere içinde 300 Türk'ü acımasızca öldürdüler.

Ağustos 1919 de Arpaçay (Zerşat) Tepe köyünde 5 erkek 1 kadın harman vakti Taşnak çeteleri tarafından öldürülmüştür. Yine Zerşat'la Macitli köyünden 30, Keçebörk köyünden (Akçalar) 40, Kızıl Kilise köyünden (Erdağı) 60 kişinin vahşice ve 70-80 kadar çocuk ise ateşle yakılarak öldürüldü.

17 Ocak 1920'de Susuz ve Arpaçay'ın Müslüman Türk köyleri olan Göğerçin,Kuzgunlu, Geçit, Borçalı Meçitli, Kümbet, Ağzı Açık, Memeş ( Karçiçeği) Bendivan (kayalık) ve Kalaçik köyleri Ermeni askerleri tarafından top atışı yapılarak bu köylerin tamamı yıkılmış, köylülerin bütün malları talan edilmiştir.

26 Ocak 1920'de Ermeni kumandanlarından Baratof ve Marzmanof'un top ve ağır silahlanmış askerleri ve çetelerinin tarihteki adı "Şüregel kırgını" olarak da geçen katliamı; büyüklük ve korkunçluk bakımından diğerlerinden çok acıdır.

Anı köyünden 40, Daynalık (Soylu) köyünden 100, Bacıoğlu köyünden 50, Okcuoğlu köyünden 150, Cedere köyünden (Değirmen köprü) 30, Ergine köyünden (Kaya köprü) 40, İncedere köyünden 30, Büyük Aküzüm köyünden 70, Aslanhane köyünden 30, Sosgirt köyünden (Taş dere) 100, Şahnalar köyünden 220, Karahan köyünden 200, Söğütlü köyünden 18, Geçit köyünden 30, Hacıpiri köyünden 30, Küçük Kımılı ( Küçük Durduran) köyünden 60, Akbulak köyünden 30, Küçük Kızıllaş (Süngü deresi) köyünden 20, Büyük Kızıltaş köyünden 100, Çakmak köyünden 30, Mağaracık köyünden 100, Kara Haçlı (Başkaya) köyünden 150 Müslüman Türk vahşice öldürülmüş; bu kişilerin malları ve evleri de ateşe verilmiştir.

O gün sınırlarımız içinde olan köylerimizde öldürülen Türkler Mollamusa köyünden 100, Bacıoğlu köyünden 50, Vartalı'dan 100, Aralık köyünden 30, Kara Kilise köyünden 35 kişi öldürülmüştür.Bu beş köyümüz 1920' den sonra Ermenistan sınırları içinde kalmıştır.

Marzanof kumandasındaki askerler Allahüekber Dağı yanındaki Ayı deresi yakınlarındaki bir mağara içine sığınan 80 kadar Müslüman Türk'ü parçalatarak öldürmüştür.


Ermeni soykırımı tamamen yalandır ve uydurmadır. Asıl soykırım Türklere yapılmıştır. Bunların bazılarını yukarıda açıklamaya çalıştım. Türk Tarihi anamızın ak Sütü kadar aktır ve temizdir. Tarihi şanlı olan Türklere kimse soykırımcı diyemez. Soykırımcı demek katil demektir. Türk Milleti hiç bir zaman katil olmamıştır. Türk Milleti, kendisine sığınan milletlerin milliyeti ne olursa olsun hep hoşgörüyle bakmış ve koruyup kollamıştır.


Batılı Devletlerin tarihleri ise hep kan, gözyaşı, katliam, soykırımlarla doludur. Dünyaya katliamı ve soykırımı emperyalist Batılı devletler öğretmiştir.


Bir sözüm de Kars Belediye Başkanınadır. Cezayir soykırımı için Kars'ta anıt Yapacağını söylemiştir. Cezayir için anıt yaptıracağına Ermeniler tarafından Karst'a öldürülen Türkler için anıt yaptırsan daha iyi olmaz mı?


Kendi milletinin maruz kaldığı soykırım varken Cezayir'in uğradığı soykırım sizin neyinize fayda sağlayacak.?


Oktay AKTAŞ 
Kars MHP eski İl Başkanı, Araştırma yazısı
***
15 Nisan 1918 de Derecik de Ermeni çeteleri tarafından soykırıma uğrayan Türkler için ve köylüsü olan Aşık Kahraman (1863-1944) bir ağıt yazmıştır. Kendisi de yaralı olarak kurtulmuştur. 
İşte Kalo Köyü'ndeki o ağıt :ARŞA DAYANDI

Ey ağalar nasıl diyem derdimiz
Vardır zulmün sonu Arşa dayandı.
Ermeni, İslam"ı kırdı, taladı
Mazlumlar amanı, Arşa dayandı.


Kalo"nun Köyü"nü bastı ceng açtı
Mitralyoz, tüfekle od,ataş saçtı,
Ana: evlat attı, dağ taşa kaçtı
Sabiler şivanı,Arşa dayandı.


Mevla"nın takdiri erişti başa
Yüz çevirdi, bakmaz kardaş kardaşa
Üç yüz atmış canı yaktı ataşa
Koptu Nuh Tufanı Arşa dayandı.


Bir cenaze gördüm: kan olmuş yüzü,
Portlamış kenara sıçramış gözü,
Üç yüz atmış canın sönmüş közü,
Yanan can dumanı, Arşa dayandı.


Bir yiğit vurulmuş:parmaklar,kamış,
Kaçarken kafir"e yolu uğramış,
Kafir tutmuş:Tike, tike doğramış,
Hançer, kılıç yanı, Arşa dayandı.


Bir yiğidi: vumuş, yolda koymuşlar,
Can teslim etmeden,deri soymuşlar,
Cep-cep etmiş, yanlarını oymuşlar,
El cepte, figanı Arşa dayandı.


Bir gelin gördüm: Ayağa kalkmış,
Sandım ki, canı var, yüzüme bakmış,
Kafir, mismar ile direğe çakmış,
Mismar, çivi ünü Arşa dayandı,


Bir hamile kadın:Davranmış kaça.
Ermeni, eylemiş hep parça, parça
Kılıç ile vurmuş, bölünmüş kalça,
Akan kızıl-kanı , Arşa dayandı.


Çocuğu, karnından çıkartmış, bakar;
Can teslim etmeden, süngüye takar,
Bebeğin fizanı, dağ-taşı yakar,
Dağın, taşın şanı, Arşa dayandı.


Altı yüz atmış can, battı kırıldı:
Çoğu yandı,geri kalan vuruldu,
Bu köyün defteri artık dürüldü,
Halinin yamanı, Arşa dayandı.


Tanrı Ermeni ye vermiş fırsatı,
Kesti kökümüzü, kırdı milleti,
Rüzi-kıyamet"e kaldı müddeti,
İntikamın günü, Arşa dayandı.


Kahraman, kan ağlar,bu serim duman
Çattı bu zaman, ol Ahır-zaman,
İslam"a yar olsun Ahrette iman,
Kafirler isyanı,Arşa dayandı

“Kaynak :Saim SAKAOĞLU; Doğu Anadolu’daki Mezalimin Aşık Edebiyatına Yansıması”  Türk  Kültürü Dergisi; Sayı: 403; Kasım 1996 Yukarıdaki Resim: KARS ZAFERİ ŞEREF MADALYASI

4 Ekim 1853’ten itibaren Türk-Rus savaşları başlamıştır. Anadolu cephesinde Kars ve Ardahan’da büyük savaşlar verilmiştir. Kırım Savaşı denilen bu savaşların üçüncü yılında müttefikleriyle birlikte Türkiye, Kırım’a asker çıkarıp, Karadeniz kuzeyinden Rusya içlerine yürüyüp onu barışa razı etmeğe çalışmıştır.


Ruslarda büyük kuvvetlerle Kars üzerinden Anadolu’yu istilaya girişmişlerdir. Kars halkı, 1855 yılı boyunca altı ay düşman ordusuna karşı göğsünü siper ederek büyük kahramanlıklar yaratmıştır. Sonunda açlık, hastalık ve soğuktan takatsiz kalarak şartlı olarak düşmana bırakmak zorunda kalmışlardır.


16 Haziran 1855 günü General Muravyev komutasındaki, bizden 3 misli fazla bir ordunun kuşattığı Kars Kalesinde 14 yaşından yukarı çocuklar bile tabyalarda vuruşmaya başlamış, yüzleri peçeli analar, yaşlı babalar cepheye yiyecek ve su taşımışlardır. 


19 Eylül’de Sivastopol’un Türk ve müttefiklerin eline düştüğünü haber alan Rus Komutanı, 50 bin kişilik ordusuyla Kars tabyalarına saldırmıştır. Yedi buçuk saat süren bu boğazlaşmadan, ordu ve halk büyük zafer kazanarak Rusları tabyalardan dışarı atmayı başarmışlardır. 


Sultan Abdülmecit, gönderdiği bir fermanla Kars’a, bu üstün başarılarından dolayı “Gazilik” unvanı vermiştir. Kars’lıları üç yıl vergi ve askerlikten muaf tutmuştur. Bunun yanında üzerinde “Kars 1272” yazısı ile “Kars Kalesi” resmi bulunan aynı çeşitte altın, gümüş ve bronz “Kars Nişanı “ yaptırmıştır.

9 Ekim 1924Kazım Karabekir - Ermeni Mezalimi / kitap

Kars ili ve çevresinde Ermeni Mezalimi 1918 1920 - Fahrettin Kırzıoğlu / kitap


1918 Yarbay Griyaznof, gördüklerini şöylece anlattı : “Köylere giden yollarda, uzuvları tahrip edilmiş birçok cenazelere rastlamış. Her geçen Ermeni, bu cesetlere bir kere söğer ve tükürürmüş. 12 -15 sajen (25,5 - 31,9 metre) karelik Cami avlusunda iki arşın (142 santim) yüksekliğinde cenaze yığılmıştı. Bunların arasında her yaşta kadın, erkek, çoluk, çocuk ve yaşlılar vardı. Kadın cenazelerinde, zorla ırza geçme izleri, pek belli bir halde idi. Birçok kadın ve kızların tenasül yerlerine, tüfek fişeği sokulmuştu.” Erzurum’da Ermeniler, Türk Çarşısı’nı yakmağa başladılar. 2 Mart’ta, Topçu Alayı’nın bölgesi içindeki Tepeköy’ün, kadın - erkek, çoluk - çocuk bütün ahalisinin öldürülmüş olduğunu işittim.
Armenian massacres in van bitlis mus and kars interwiev with witnesses / book written by Rafael de Nogales

“We learned that after the Governor of Van, Cevdet Bey had left Van, the Armenians dominated the place and massacred all the Muslims old, women, children. No where in the World have such vile actions been seen. This reminded me an event that took place in Van: With a couple of my officers while were observing the artillery fire, a Muslim woman was hanging her washings on a nearby flat roop. As soon as the Armenians saw the woman, they opened the fire and her old body honey-combed with bullets. The Armenians preferred and thoroughly enjoyed killing such poor people instead of fighting a half a dozen officers.”

İLGİLİ ADRESLERİ TIKLAYIN: SB.